Home » Politiky Evropské unie: Jak funguje Evropská unie by Evropská Komise
Politiky Evropské unie: Jak funguje Evropská unie Evropská Komise

Politiky Evropské unie: Jak funguje Evropská unie

Evropská Komise

Published
ISBN :
ebook
Enter the sum

 About the Book 

Evropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské státy zůstávají nezávislými suverénními národy. Stejně tak není pouze mezivládní organizací jako Organizace spojených národů, neboť jistou částMoreEvropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské státy zůstávají nezávislými suverénními národy. Stejně tak není pouze mezivládní organizací jako Organizace spojených národů, neboť jistou část své suverenity členské státy sdílejí a získávají tak mnohem větší kolektivní sílu a vliv, než jaký by měly, pokud by jednaly samostatně. Svoji suverenitu sdílejí tím, že přijímají společná rozhodnutí prostřednictvím společných orgánů, jako je Evropský parlament, který je volen občany EU, a Evropská rada a Rada, jež obě zastupují národní vlády. Rozhodují se na základě návrhů Evropské komise, která zastupuje zájmy EU jako celku. Ale co každý z těchto orgánů dělá? Jak pracují společně? Kdo je za co zodpovědný? Tato brožura přináší odpovědi na podobné otázky, podává rovněž stručný přehled o agenturách a dalších institucích, které se podílejí na činnosti Evropské unie, a nabízí vám užitečného průvodce po rozhodovacím procesu v EU. Tato publikace je součástí edice „Politiky Evropské unie“, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky