13 kwietnia, 2024

InPlusMarket

Biznes Rynki Gospodarka

Najważniejsze informacje o progach podatkowych

2 min read
progi podatkowe

Każdy z nas jest zobowiązany złożyć na odpowiednim formularzu rozliczenie podatku dochodowego z przychodów, jakie uzyskał w roku poprzednim do 30 kwietnia następnego roku. Osoba fizyczna nieprowadząca działalność gospodarczą rozlicza się z urzędem skarbowym m.in. na formularzu PIT-37 i PIT-36. Inne formy rozliczeń występują w przedsiębiorstwach.

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2022 roku wyróżniamy następujące progi podatkowe:

 • pierwszy próg podatkowy, czyli podstawa opodatkowania do 120 000 zł – wysokość podatku wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
 • drugi próg podatkowy, czyli podstawa opodatkowania powyżej 120 000 zł – 15 300 zł plus 32% kwoty dochodu powyżej
  120 000 zł.
 • trzeci próg podatkowy, czyli tzw. podatek solidarnościowy dla najbogatszych. Podstawa opodatkowania powyżej 1 000 000 zł – 4% liczone od dochodów przekraczających 1 000 000 zł, natomiast dochody poniżej są liczone według drugiego progu podatkowego

Stawka procentowa zależy od wysokości osiągniętego przez nas dochodu w danym roku podatkowym. Do dochodu zaliczamy wszystkie zarobki, jakie osiągnęliśmy, niezależnie od rodzaju umów lub zleceń.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to wartość, od której każdy z nas przy rozliczeniu z urzędem skarbowym nie ma obowiązku odprowadzać podatku. Od 2022 roku, poprzez wprowadzenie Polskiego Ładu kwota wolna z 8 000 zł zwiększyła się do 30 000 zł dochodu rocznego. Co to oznacza? Jeżeli w ciągu całego roku zarobimy mniej niż 30 000 zł, to przy rozliczeniu rocznym otrzymamy pełny zwrot podatku, który został pobrany z naszego wynagrodzenia przez pracodawcę. W związku z tym kwota zmniejszająca podatek to 30 000 zł x 17% = 5 100 zł.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Zacznijmy od obliczenia podstawy opodatkowania. Aby ją obliczyć, musimy od naszych wszystkich przychodów odjąć koszty uzyskania przychodu, składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu oraz ulgę w kosztach dla klasy średniej. Wyliczoną wartość zgodnie z przedstawionymi powyżej progami podatkowymi mnożymy np. przez stawkę podatkową 17%. Od tej kwoty musimy jeszcze odjąć kwotę zmniejszającą podatek, czyli 5 100 zł.

Jak skutecznie obniżyć podatki?

Od wyliczonej podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych skali podatkowej, możemy skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych. Stosując te odliczenia, zmniejszamy podstawę opodatkowania. Również rozliczając się wspólnie z małżonkiem, jesteśmy w stanie skutecznie obniżyć podatek dochodowy, zwłaszcza jeżeli jeden z małżonków zarabia mniej od drugiego. W szczególności ma to duże znaczenie, jeżeli przez nasz dochód mieliśmy wejść na drugi próg podatkowy, czyli 32%.

Do odliczeń od podatku zaliczamy:

 • odliczenie składki zdrowotnej
 • ulga abolicyjna, czyli ulga za pracę za granicą
 • ulga na dzieci

Natomiast do odliczeń od dochodu zaliczamy m.in.

 • odliczenie składki ZUS
 • ulga za samochód
 • ulga za sprzęt rehabilitacyjny
 • ulga za leki
 • ulga za Internet
 • ulga dla krwiodawców

odliczenie na darowiznę dla organizacji pożytku publicznego, na kościół

Copyright © InPlusMarket - Biznes Rynki Gospodarka All rights reserved. | Newsphere by AF themes.