13 kwietnia, 2024

InPlusMarket

Biznes Rynki Gospodarka

Różnica między składką chorobową a zdrowotną.

3 min read
składka zdrowotna

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w Polsce ma obowiązek płacenia składek za swoich pracowników i również za siebie samego. Przedsiębiorca, jednak nie musi opłacać wszystkich składek za siebie, ponieważ z niektórych jest on zwolniony. Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne wchodzą w skład obowiązkowych składek, które musi opłacać pracodawca za pracownika. Jednak czym one się od siebie różnią? Różnicę tę postaramy się przybliżyć w tym artykule.

Składka zdrowotna – jako składka obowiązkowa

Na początku zacznijmy od tego czym jest składka zdrowotna? Dzięki opłacaniu przez naszego pracodawcę składki na ubezpieczenie zdrowotne mamy zagwarantowane świadczenie usług związanych z opieka zdrowotną i ochrona życia. Krótko mówiąc mamy prawo do bezpłatnego leczenia, pobytu w szpitalu, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej. Dlatego opłacanie właśnie tej składki przez naszego pracodawcę jest bardzo ważne, żebyśmy w razie niespodziewanego wypadku nie zostali obarczeni wysokimi rachunkami za leczenie.
Składka zdrowotna jest składką obowiązkową w przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o prace lub umowę zlecenie wtedy pracodawca zmuszony jest opłacać składkę w wysokości 9%, liczoną od wysokości naszego wynagrodzenia.

Nie tylko pracodawcy muszą opłacać obowiązkową składkę zdrowotna za swoich pracowników, ale mogą być to także:

  • rolnicy,
  • bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy,
  • osoby prowadzące własna działalność gospodarczą,
  • emeryci i renciści,
  • uczniowie i studenci,
  • duchowni.

Dobrowolna składka chorobowa

Ubezpieczenie chorobowe wchodzące w skład ubezpieczeń społecznych ma za zadanie chronić pracowników i zapewnić im wypłatę świadczenia chorobowego w przypadku niezdolności do pracy w danym okresie. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest najczęściej z powodu choroby, zajścia kobiety w ciąże i porodu lub z konieczności opieki nad chorym dzieckiem. W przypadkach tych nie wykonujemy swoich obowiązków, ale mamy zapewnioną wypłatę środków potrzebnych do życia. Ubezpieczenie chorobowe to składka w wysokości 2,45% podstawy liczonej od wynagrodzenia pracownika.
Obowiązkiem opłacania składki chorobowej obarczeni są pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawię umowy o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na umowie zlecenie składka ta nie jest obowiązkowa. W tym przypadku składka ta jest dobrowolna i możesz złożyć wniosek o dodatkowe ubezpieczenie u pracodawcy, jeśli chcesz z niej skorzystać.

Widoczne różnice miedzy składką chorobową, a zdrowotną

Pierwszą najbardziej zauważalną różnicą jest to, że składka zdrowotna jest składką obowiązkową, natomiast składka chorobowa w bardzo dużej ilości przypadków jest składką dobrowolną. Kolejną różnicą jest to co oferuje nam każda ze składek. Zdrowotna gwarantuje opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a składka chorobowa wypłatę wynagrodzenia w przypadku niezdolności pracownika do świadczenia pracy. Następną z różnic jest to ,że składkę chorobową możemy w całości odliczyć od wysokości podatku, natomiast zdrowotnej nie możemy wcale, zgodnie z nowymi przepisami. Różnią się one również sposobem wyliczania i wysokością.

Copyright © InPlusMarket - Biznes Rynki Gospodarka All rights reserved. | Newsphere by AF themes.